"The Engineering Advanced Management"


"Profesjonalne Zarządzanie Inżynierią"

Jesteśmy Zespołem młodych, energicznych i kreatywnych Inżynierów i od 2 lat zajmujemy się profesjonalnym zarządzaniem inżynierią w zakresie budownictwa drogowego. Projektujemy, pomagamy projektować. Wykonujemy, pomagamy wykonać. Wyceniamy, pomagamy wycenić. Nadzorujemy, pomagamy nadzorować. Zarządzamy, pomagamy zarządzać.

Naszą siłą jest Zespół. Zespół nastawiony na nieustanny rozwój i kolejne wyzwania. Jeśli jesteś zainteresowany naszą działalnością chętnie umówimy się na spotkanie i odpowiemy na wszelkie pytania. Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

TEAM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp.k.
1

"Zaprojektuj i wybuduj"

2

Roboty ziemne

3

Roboty drogowe

4

Roboty budowlane

5

Wykonawstwo

6

Projektowanie

7

Kosztorysowanie

8

Nadzór i przygotowanie inwestycji

36 000m3


wywoz ziemi oraz nasypow niekontrolowanych wraz z utylizacja

10 000m2


nawierzchni z kostki betonowej KR3

28 000m2


podbudowy pod posadzkę hali ze stabilizacji "in-situ"

8 000m3


budowa nasypu pod platforme hali

18 000m3


wykop szerokoprzestrzenny na głębokość 8,5m pod kanał złomowy

3 500m3


wykopow i zasypek fundamentowych

22 000m2


zagospodarowanie terenu

15 500m2


terenów zielonych i nasadzeń

Jeżeli jesteś zainetresowany pracą w naszym zespole aplikuj teraz.
Wyślij nam swoje CV na adres biuro@team-budownictwo.pl

TEAM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp.k.

Jesteś Inwestorem?

"Zaprojektuj i wybuduj" swój obiekt z naszym TEAM'em!"

DLA AKCJONARIUSZY


22.01.2020 r. "W dniu dzisiejszym powstała strona internetowa TEAM Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A., będąca platformą stałej komunikacji z Akcjonariuszami. W tej zakładce będą umieszczane wszystkie ogłoszenia dla Akcjonariuszy o walnych zgromadzeniach oraz ważnych sprawach i dokumentach finansowych Spółki."
Prezes Zarządu
Wiesław Tyliński

Dane kontaktowe

TEAM BUDOWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
Kiełczewo, ul. Kościańska nr 13,
64-000 Kościan,

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000753254, REGON: 381588096, NIP: 6981852259,
kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony
adres: www.team-budownictwo.pl
e-mail: biuro@team-budownictwo.pl

Prezes Zarządu
mgr inż. Wiesław Jan Tyliński
e-mail: tylinski@team-budownictwo.pl
tel.kom: 533 320 185